ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดเส้นทางจักรยาน คาดแล้วเสร็จ เม.ย.-พ.ค.58 ข่าวโดย ปชส.ชม.

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จ.เชียงใหม่ โดยได้เสนอให้ สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัด 2,500ล้านบาท
เพื่อจัดการด้านการขนส่งสาธารณะที่เป็นสากลรองรับการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง งบจัดทำเส้นทางจักรยานซึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ศึกษาร่วมกับ World Bank ไว้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ้ได้แจ้งว่าภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558 ตั้งเป้าทางจักรยานจะสำเร็จโดยขณะนี้ กรมทางหลวงได้จัดสรรงบ 20 ล้านบาท จัดทำเส้นทางจักรยานตามแนวคันคลองชลประทานเริ่มต้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ฯ อ.แม่ริม สิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ระยะทาง 4.5 กม. ดำเนินการก่อสร้าง ม.ค -เม.ย 2558
ข่าวโดย ปชส.ชม.

จากเว็บ cm108.com   คลิ๊ก

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS