''๕๐ ปี มช.ร่วมปั่น สานความดี ตามรอยพ่อ'' ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
''๕๐ ปี มช.ร่วมปั่น สานความดี ตามรอยพ่อ''
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

--- คลิ๊กดู กำหนดการ ---

50thcmu150thcmu2

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS