รณรงค์"จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี" ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรม รณรงค์ "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 6.00 น.
ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 - ห้วยตึงเฒ่า ระยะทาง 22 กม.

12Aug14

13aug14

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS