ปั่นจักรยาน"ปรองดอง รวมใจ ถวายพระพรชัย มหาราชินี" ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557

10Aug14

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน"ปรองดอง รวมใจ ถวายพระพรชัย 12 สิงหา มหาราชินี" ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา - ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

กำหนดการ
เวลา 06.30 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานฯ และ สื่อมวลชน
เวลา 07.30 น. - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)กล่าวต้อนรับ
                  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ ปล่อยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางสู่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เวลา 08.30 น. - จุดพักที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
                  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)กล่าวต้อนรับขบวนจักรยานฯ
                  - ร่วมรับประทานอาหารว่าง
                  - ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา 09.30 น. - ปล่อยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางกลับสู่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ                              พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
เวลา 10.30 น. - เดินทางถึง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
                     รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
                   - ร่วมกันรับประทานอาหารเช้า

 ต่อตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/PDA.MICE

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS