อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญ ร่วมปั่นจักรยาน "ปั่นด้วยรัก ฮักแผ่นดิน"ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

royalfower

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา "ปั่นด้วยรัก ฮักแผ่นดิน"
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.00 - 08.30 น.
(start)สวนสัตว์เชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะทาง12 กิโลเมตร
สนใจร่วมปั่นจักรยานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอาจรีย์ โทรศัพท์ 084-612-0230

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS