ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปรองดอง รวมใจ ปั่นจักรยาน" 13 กรกฎาคม 2557

MICE 13jul14

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ปรองดอง รวมใจ ปั่นจักรยาน" ในวันอาทิตย์ที่ 13 ก.ค.2557

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

กำหนดการ

เวลา 06.30 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานฯ และ สื่อมวลชน
เวลา 07.30 น. - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)
                       กล่าวต้อนรับ
                     - ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
                       กล่าวเปิดงาน และ ปล่อยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางสู่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เวลา 08.30 น. - จุดพักที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
                     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)
                       กล่าวต้อนรับขบวนจักรยานฯ
                     - ร่วมรับประทานอาหารว่าง
                     - ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา 09.30 น. - ปล่อยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางกลับสู่

                     ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา
เวลา 10.30 น. - เดินทางถึง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
                    - ร่วมรับประทานอาหารเช้า

ติดต่อสอบถาม แบงค์ : 088-402-4886
ต่อตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/PDA.MICE

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS