เชิญร่วมปั่นจักรยานปรองดองเพื่ออนาคต อ.๒๙มิ.ย.

solidarity ride

 “ปั่นจักรยาน ปันความสุข สู่ล้านนา”
เวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน (หน้า มทบ.33)
ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
____กำหนดการ____
 เวลา 06.00-07-30 น. -ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานฯ
 เวลา 07.30-07.45 น. -รับประทานอาหารเช้า

 เวลา 08.00 น. -เคารพธงชาติ “ร่วมร้องเพลงชาติร่วมกัน”
                    -ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                    -รก.ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
                    -ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
                     ร่วมกล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวขบวนจักรยานฯ
 เวลา 09.00 น. -จุดพักที่วัดแสนหลวง อ.สารภี
 เวลา 09.25 น. -จุดพักที่แดนเมือง เขตติดต่อบ้านปากกอง-บ้านอุโมงค์
 เวลา 11.00 น. -ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
                    -ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
                    -ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7

                     กล่าวต้อนรับ
                    -ดร.ฤษี พุทธจรัล กล่าวนำไหว้พระธาตุหริภุญชัย
                     สักการะพระสยามเทวาธิราช และทำสมาธิภาวนาเป็นเวลาสั้น ๆ
                   -รับประทานอาหาร เยี่ยมชมเทศกาลลำไย จ.ลำพูน
 เวลา 13.00 น. -เดินทางกลับเส้นทางเดิม

 

 *************************
 ***ผู้ประสานงาน***
คุณกฤษดา 081-8815621 คุณบุญญฤทธิ์ 081-6717898
พ.ท.ธนารักษ์ 089-9523650 น.ท.วิสูตร 087-1911260
จสอ.ประพัฒน์ 081-7643078 จสอ.คนอง 081-4735313
คุณชัยยุทธ 053-420297 นายอุดม 089-7579514

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS