เชิญชมภาพกิจกรรม “เขียว ปั่น เมือง” 27 เมษายน 2557

          ย้อนรอยฯเมืองเชียงใหม่ กับ อ.สมโชติ อ๋องสกุล ,  ชมรมอนุรักษ์นก และธรรมชาติล้านนา โดยนายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ( หมอหม่อง ) ,  เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม "เขียว ปั่น เมือง" กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม "เขียว ปั่น เมือง"

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS