ติดต่อ

ประธานชมรมฯ        คุณสุมนัส  รังสิยานนท์     โทร.086-188-4844

รองประธานฯ          คุณบุญชิน สาวะมูล          โทร.081-366-0619

                           e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           บุญชิน สาวะมูล 61/140 หมู่บ้านทิพย์รัตน์วิลล่า (แขวงเม็งราย)

                           ถนนเวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

ที่ปรึกษาชมรมฯ      ดร.นิรันดร โพธิกานนท์     โทร.087-302-9358

                           e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ 199/354 สวนนนทรี ถนนเชียงใหม่-พร้าว

                           ต.หนองจ๊อม      อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210

https://www.facebook.com/chiangmaisunday

thapha

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS