โครงการที่ สสส. ให้การสนับสนุน

การขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย

pdf การขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย

การขี่จักรยานเป็นขบวนไปทัศนศึกษาของครูและนักเรียน

pdf การขี่จักรยานเป็นขบวนไปทัศนศึกษาของครูและนักเรียน

การสนับสนุนให้โรงเรียนมีจักรยานฯ

การสนับสนุนให้โรงเรียนมีจักรยานพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่

….. ดร.นิรันดร  โพธิกานนท์

              นอกจากตำรวจจราจรที่อยู่กับควันพิษตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้ว  นักเรียน และครูจำนวนมากเป็นกลุ่มคนที่รับควันพิษสูงพิเศษสัปดาห์ละ 5 วัน ในขณะที่รถยนต์ชะลอเข้าส่ง-รับที่หน้าโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตที่รถติดหรือจราจรหนาแน่นมากติดต่อกันหลายปี   ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากรอบเครื่องยนต์ต่ำขณะรถติดและสารระเหยไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเผาไหม้ไม่หมดจด และก๊าซโอโซนที่เกิดต่อเนื่องรวมทั้งฝุ่นเขม่าไอเสียจากรถยนต์ดีเซลที่มีระดับสูง  จะก่อปัญหาด้านสุขภาพ ให้คนเชียงใหม่เกิดโรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ มะเร็งในปอด และโรคหัวใจ และจะเสียค่าเยียวยารักษามากมายในอนาคตนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 5 ถึงชั้นมัธยม 3  เหมาะที่จะฝึกหัดขับขี่จักรยานให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดีตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องจากที่ขี่เป็นมาแล้ว และรู้หลักการขี่ในถนนอย่างปลอดภัยทั้งการขี่คนเดียวและขี่เป็นกลุ่ม-ขบวน หากสามารถใช้จักรยานเดินทางอย่างไร้มลพิษไปโรงเรียนได้ในระยะใกล้ ร่วมกับผู้ปกครองในช่วงเริ่มต้นและขี่ไปเองเมื่อมีประสบการณ์พอตัว  จะช่วยให้อากาศในย่านที่โรงเรียนตั้งอยู่สดใสเพิ่มขึ้นได้  พอเริ่มขึ้นชั้นมัธยมหรือเมื่ออายุ 13 ขวบก็ถึงเกณฑ์อายุที่จะสอบเอาใบขับขี่จักรยานซึ่งเป็นใบขับขี่ตลอดชีพได้อย่างภาคภูมิใจ  เพื่อให้เกิดสุขภาวะแก่ตำรวจจราจร นักเรียน-ผู้ปกครองและครูในเรื่องที่กล่าวไปนั้น  ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงมีกิจกรรมสนับสนุนให้โรงเรียนปีละ 10  แห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีจักรยานในจำนวนที่เพียงพอสำหรับให้ครูผู้ควบคุมและนักเรียนสามารถยกชั้นเรียนทำกิจกรรมฝึกหัดการขับขี่รถจักรยานอย่างถูกกฎจราจร รู้หลักปฏิบัติในการขับขี่ให้ปลอดภัย  จนสามารถไปทัศนศึกษาในวันเรียนหรือวันสุดสัปดาห์ได้ 2 - 3  ครั้งต่อสัปดาห์ และสามารถขอการดูแลเส้นทางจากตำรวจจราจรได้โรงเรียนละ 100 ครั้ง ทั้งนี้โครงการของชมรมจะเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ตำรวจ-อาสาจราจรและหรืออาสาสมัคร โดยโรงเรียนไม่ต้องจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนจะรู้จักเวียงกุมกาม  รู้จักห้วยตึงเฒ่า  สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี  หนองบัว  พิพิธภัณฑ์ วัดสำคัญ ๆของเชียงใหม่ทั้งในเมืองนอกเมือง การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราจะมีความสนุกมาก  และทุกคนจะมีความภูมิใจที่ร่วมกันเป็นตัวอย่างชี้นำการเดินทางแบบไร้มลพิษอีกด้วยจักรยานที่ใช้ในกิจกรรมนี้ เป็นจักรยานขนาดมาตรฐาน มีวงล้ออลูมิเนียมขนาด 26 นิ้ว  มี 5 – 6 เกียร์ที่ปรับช่วยให้ขึ้นเนิน-ขึ้นสะพานโค้งได้คล่องตัว  แข็งแรงทนทาน  ผลิตในประเทศไทย  ราคาพร้อมอุปกรณ์ไม่เกินคันละ 3000 บาท การจัดหาจักรยานสำหรับโรงเรียน เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย  คือโครงการของชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่  โรงเรียนและผู้ผลิตจักรยานร่วมกันสนับสนุนร้อยละ 60-20-20 ตามลำดับ  และพร้อมที่จะจัดหาจักรยานสนับสนุนโรงเรียนรวมกันปีละประมาณ 500 คัน  ขณะนี้มีโรงเรียนไชยโรจน์วิทยา มงฟอร์ตประถมที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาสุดสัปดาห์อยู่บ่อยๆ  กาวิละวิทยาลัย และพระหฤทัย(ขณะนี้รอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากหลวงพ่อ)   ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว   และมีการสั่งซื้อจักรยานสำหรับ 2 โรงเรียนแรกที่สรุปชัดเจนเรื่องจำนวนจักรยานชายและหญิง และรับพันธะร่วมจ่ายเงินในส่วนของตนแล้ว   คาดว่าจะมีพิธีส่งมอบจักรยานในต้นเดือนธันวาคม 2545 นี้  ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยการขี่จักรยานร่วมกันไปส่งยังโรงเรียนนั้นๆ ขณะนี้ทางชมรมฯ กำลังรับสมัครโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการต่อไปและจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้จักรยานครบวงจรแก่วิทยากรของชมรมและของโรงเรียนต่างๆ ต่อไปด้วย 

                โรงเรียนในเขตเมืองเชียงใหม่ที่สนใจ ติดต่อสอบถามหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  สำนักงานโครงการ เลขที่ 18 ถ.ช้างม่อย ซอย.3  ต.ช้างม่อย เผือก  .เมือง  เชียงใหม่ 50300  โทร./แฟกซ์ 053-234094 และ 07-3029358 ในปีต่อไปการสนับสนุนนี้จะกระจายออกไปนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

การดัดแปลงถนนเจริญประเทศ

pdf การดัดแปลงถนนเจริญประเทศ

การเลือกซื้อจักรยาน

pdf การเลือกซื้อจักรยาน

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS