เส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยที่สุดของเชียงใหม่

เส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยที่สุดของเชียงใหม่ - http://ourchiangmai.com/2014/12/23/chiang-mais-best-bike-lane/

        ริกกี้(ไม้เมือง) แสดงความคิดเห็นไว้ใน  ourchiangmai.com ว่าเส้นทางที่ขี่จักรยานปลอดภัยที่สุดคือ ถนนผ่านกองบิน 41 ซึ่งเชื่อมโยงเป็นทางลัดได้ระหว่างกาดพยอมกับสนามบินเชียงใหม่
        ในปัจจุบัน ทางกองบินอนุญาตให้ผู้ใช้รถยนต์ขอบัตรผ่านได้นับหมื่นๆคัน/ปี  ส่วนจักรยานเคยได้รับอนุญาตให้ผ่านได้เมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา นานเพียงประมาณปีเศษ หลังการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับการกองบินในครั้งนั้นไปแล้ว จักรยานก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านได้อีกเลย ริกกี้(ไม้เมือง) อธิบายเหตุผลว่า บนถนนเส้นทางลัดนี้ ไม่มี รถสองแถวแดง ไม่มีรถบัสใหญ่ ไม่มีรถบันทุก 10 ล้อ ไม่อนุญาตให้รถจอด ไม่ให้รถยนต์แซงกัน ไม่ให้วิ่งเกิน 50 กม./ชม. ไม่มีหลุมกีดขวางรถจักรยาน
     เชิญดูเรื่องเดิมที่ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เขียนเอาไว้
     1.ถนนที่ขี่จักรยานได้ปลอดภัยที่สุดในเมืองไทย-http://www.cmcycling.org/index.php/--71
     2.กองบิน 41 อนุญาติให้จักรยานผ่านได้เมื่อปี 2545-http://www.cmcycling.org/index.php/-41--2545--81
  

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS