ข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 24 พฤศจิกายน 2557

สรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องระบบจราจรที่ช่วยดูแลความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานในเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ได้พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงว่าเมืองเชียงใหม่ได้เคยมีการทำเส้นทางจักรยานที่มีช่องเดินรถจักรยานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิงบนถนนหลายสาย แต่เนื่องจากไม่สามารถดูแลการห้ามจอดรถยนต์และรถอื่นๆในช่องเดินรถจักรยาน ได้ ทำให้การใช้จักรยานบนถนนเหล่านั้นขาดความมั่นใจปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานหน้า ใหม่และเป็นข้อกังวลของผู้ปกครองที่จะยอมให้ลูกหลานใช้จักรยานในชีวิตประจำ วัน ซึ่งมีผลให้การทำทางจักรยานดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่จึงเสนอให้มีการเปิดเส้นทางจักรยานนำร่อง 3 เส้นทาง บนถนนที่มีการจราจรทางเดียว พร้อมเสนอแนะช่องจักรยานให้เฉพาะจักรยานขี่สวนมาได้ เนื่องจากในฝั่งถนนที่เสนอทำช่องเดินรถจักรยานสวนมานั้น ตำรวจจราจรได้ห้ามรถต่างๆจอดอยู่แล้วจึงไม่มีภาระเพิ่มเติมที่จะต้องไปดูแลห้ามรถจอดในช่องเดินรถจักรยานอย่างที่เคยเป็นปัญหาในอดีต และทางชมรมฯได้มีการสาธิตให้ตำรวจจราจรและสื่อมวลชนเห็นและเข้าใจแล้วว่าเหตุใดการให้จักรยานขี่สวนทางได้ในถนนจราจรทางเดียวจึงมีความปลอดภัยพิเศษ เส้นทางจักรยานนำร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามประกาศของผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจราจรเมื่อปี 2552

ในการพบท่านผู้ว่าฯครั้งนี้ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ฯได้พิจารณาถึงการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในตัวเมืองเชียงใหม่ ว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ควรมีพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการขับขี่จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นพิเศษ จึงเสนอให้ผู้ว่าฯพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆดังต่อไปนี้

1. ฟื้นฟูเส้นทางจักรยานนำร่องทั้ง 3 เส้นทางให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมและแก้ไขจุดอ่อนที่มีให้ดีขึ้นโดยติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรให้ครบถ้วน

2. กำหนดให้พื้นที่เวียงพิงค์หรือในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเวียง ซึ่งเป็นที่หมายของการเดินทางของคนไปทำงานหรือไปติดต่อราชการ ไปเรียนหรือไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยนักท่องเที่ยวทุกชาติ เป็นพื้นที่สำหรับการขับขี่ปลอดภัยพิเศษ โดย มาตรการต่างๆเช่น

2.1 ใช้ระบบถนนจักรยาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ยกเว้นถนนที่เป็นเส้นทางจักรยานนำร่องเดิมอยู่แล้ว

2.2 จำกัดความเร็วของรถอื่นๆ ที่ร่วมเดินทางในถนนจักรยานไว้ไม่เกิน 30 กม./ชม.

2.3 ถนนรอบคูเวียงด้านใน อาจแบ่งออกเป็นครึ่งซ้ายให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ส่วนครึ่งขวาเป็นทางสำหรับรถวิ่งเร็วให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.

3. ขอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาการออกประกาศนโยบายร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ให้ชัดเจน โดยทำป้ายให้เห็น ณ ช่องทางเข้าสู่พื้นที่เวียงพิงค์ทุกช่อง ว่า "โปรดทราบ เวียงพิงค์เป็นพื้นที่ขับขี่จักรยานปลอดภัยพิเศษ"

ผู้ว่าฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า ให้คณะกรรมการเกี่ยวกับจักรยานและเทศบาลนครเชียงใหม่ศึกษาหาทางให้ทางเท้ารอบคูเวียงทั้งสองฝั่งขี่จักรยานได้ และให้มีทางราบลาดเอียงขึ้นลงทางเท้าได้สะดวก หลายมาตรการที่ทางจังหวัดถือเป็นวาระจักรยานมีงบประมาณสนับสนุนแล้วและต้องการให้พร้อมใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS