อัลบั้มภาพการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยาน

 ภาพการรณรงค์การใช้จักรยานในประเทศและต่างประเทศ
 2011_10_15_สองล้อท่องล้านนาเชียงใหม่
 2011_10_11_แถลงข่าวสองล้อ-ท่องล้านนา 
 ภาพถ่ายผู้ใช้จักรยาน และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการใช้จักรยาน
 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่-Chiang Mai Sunday Cycling Club(CSCC)
 Madrid Bike Day จาก ดร.นิวัตร ตันตยานุสรณ์
 จักรยานสาธารณะในยุโรป จาก ดร.นิวัตร
 ปชส.เขต3 เชิญชวนผู้รักจักรยานร่วมปั่นรณรงค์ ฟ้าใสไร้มลพิษ 4 ธค.2553
 2010_09_19_วันปลอดรถยนต์เชียงใหม่ Car Free Day Chiang Mai
 2010_09_08_อาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มช.รณรงค์ปั่นจักรยาน
 2010_04_22_ชีวีสุขสันต์ ด้วยพลังคนเมืองเชียงใหม่
 ช่วยกันติดผืนไวนีลรณรงค์ 5 จุด[Our Campaign Banners_09_03_2010] 
 Opening Ceremony of CM Bike Route - เปิดเส้นทาง"ลอยเคราะห์-ราชมรรคา" โดยสุวิทย์
 Opening Ceremony of CM Bike Route - เปิดเส้นทาง"ลอยเคราะห์-ราชมรรคา"
 อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูล...

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS