ชุดวิดีโอ "การใช้จักรยานในประเทศเดนมาร์ค"

การใช้จักรยานในประเทศเดนมาร์ค

             ประเทศเดนมาร์คได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นประเทศที่คนใช้จักรยานมากในระดับที่พอๆ กันกับประเทศฮอลแลนด์  คนไทยที่เคยไปโคเปนเฮเกน บอกว่า ที่ อาคารรัฐสภาของเขา ไม่มีที่ให้รถยนต์จอด มีแต่ที่จอดจักรยาน  ถ้าเดินทางไปรัฐสภาโดยรถยนต์ ก็ได้แค่ไปส่งทำนองนั้น ผมไม่เคยไปแต่พบชุดวิดีโอใน YouTube ซึ่งมีหลายตอนที่เกี่ยวกับการใช้จักรยานเดนมาร์ค ซึ่งนโยบายของเขาเน้นการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้รถจักรยาน  และเข้มงวดกับการใช้รถยนต์มาก  จึงรวบรวมมานำเสนอให้ผู้สนใจเปิดชมเอง คำบรรยายไม่เป็นภาษษเดนนิชแต่เป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่  แต่ถึงจะฟังไม่ทันหรือฟังไม่ออก ก็ทำให้เรามีจินตนาการได้ว่า การใช้รถจักรยานนั้น ดี และมีความสำคัญมากหลายๆด้านในอนาคต 

ประเทศที่พัฒนาแล้ว  เขาไม่วัดความเจริญกันที่การมีรถยนต์วิ่งเต็มท้องถนน แต่เขาวัดกันว่า เมืองน่าอยู่หรือไม่มากกว่า  เมืองเชียงใหม่เรา ไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย อย่างกรุงเทพฯ แต่เราอาจจะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในด้านความน่าอยู่ได้   ถ้าเราพัฒนาเชียงใหม่ให้คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวสามารถใช้จักรยานหรือรถถีบได้อย่างเชื่อมโยงทั่วเมืองในอนาคต และไม่จำเป็นต้องขยายถนนตามความเห็นของคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ที่คัดค้านการขยายถนน แต่ต้องมีทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหารถติดมลพิษมาก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ...นิรันดร โพธิกานนท์


   1.Cycle Copenhagen                 
   2.
Copenhagen: City of Cyclists, Part 1 of 5                
   3.
Copenhagen: City of Cyclists, Part 2 of 5                 
   4.
Copenhagen: City of Cyclists, Part 3 of 5                
   5.
Copenhagen: City of Cyclists, Part 4 of 5   
   6.Copenhagen: City of Cyclists, Part 5 of 5
 

   7.Commuter Cycling in Copenhagen

   8.Congestion in Copenhagen

   9.Copenhagen - best quality of life

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS