เส้นทางจักรยานและระบบจราจรจักรยานเมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่จะกลายเป็นเมืองจักรยานได้อย่างไร ?

ดูรายละเอียด..เชิญคลิ๊กที่นี่

ทางและถนนจักรยานในถนนจราจรทางเดียวเมืองแรกของไทย

นิรันดร  โพธิกานนท์
ลงข่าวสารฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2547

..........“ทางจักรยาน” หมายถึงทางที่กำหนดให้รถจักรยานสัญจรโดยไม่ปนกับรถอื่นเพื่อให้การใช้จักรยานมีความปลอดภัย..โดยการออกประกาศของเจ้าพนักงานจราจร ทางจักรยานเป็นคำที่คนเชียงใหม่คุ้นหูมานานและรู้ว่าเมืองเชียงใหม่มีทางจักรยานที่ใช้ไม่ได้อยู่หลายสายเพราะมีรถยนต์จอดเต็มไปหมด   
..........“ถนนจักรยาน” เป็นคำใหม่ที่เราเริ่มพูดถึงกันและบ้านเรายังไม่เคยมี..แต่กำลังจะมี มันหมายถึงถนนที่กำหนดให้รถจักรยานใช้ได้โดยได้รับการดูแลจากทุกฝ่าย รถเครื่องยนต์ทุกชนิดยังใช้ถนนนั้นได้ตามที่กำหนดไว้เหมือนเดิม..แต่ให้ใช้ความเร็วที่ปลอดภัยสำหรับการดูแลผู้ใช้จักรยานให้มั่นใจว่าปลอดภัย นั่นคือให้รถทุกชนิดขับขี่ไม่เกิน ๒๐ กม./ชม. ในถนนจักรยานรถยนต์ยังคงจอดได้  และให้จักรยานขี่ไป-มาได้ทั้งสองทิศทาง  ถนนที่จะกำหนดให้เป็นถนนจักรยานนั้นควรเป็นถนนหรือซอยที่แคบ ไม่มีไหล่ทางให้ทำทางจักรยาน รถวิ่งกันไม่พลุกพล่าน  ถนนจักรยานที่จะมีการทดลองใช้ในเชียงใหม่ ตามข้อเสนอของเครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ซึ่งผ่านการเห็นชอบของ อจร.จ.เชียงใหม่แล้วคือ ซอยต่างๆ ที่เชื่อมโยงถนนช้างม่อยกับถนนท่าแพและกับถนนลอยเคราะห์ เพื่อประเมิณผลในระยะหนึ่งก่อนที่จะนำไปขยายผลไปยังถนนที่มีลักษณะคล้ายๆกันต่อไปในเชียงใหม่
..........ถนนจราจรทางเดียวช่วยให้จราจรไม่ติดขัด แต่เป็นถนนที่บังคับให้รถจักร ยานต้องอ้อมวนไกลเหมือนรถเครื่องยนต์เมื่อจะกลับมายังที่เดิม..ซึ่งไม่จูงใจให้คนใช้จักรยานเสียเลย จึงเป็นทางออกที่จะมีการทดลองให้มีทางจักรยานเพื่อส่งเสริมให้คนใช้จักรยานขี่สวนกลับได้ในฝั่งที่โดยปกติไม่ให้รถจอดอยู่แล้ว ถนนจราจรทางดียวที่จะมีทางจักรยานสลับกับถนนจักรยานในบางช่วงให้รถไร้เครื่องยนต์สัญจรสวนกลับได้ คือ ถนนลอยเคราะห์-ราชมรรคาและถนนเจริญประเทศตลอดสาย ส่วนถนนช้างม่อย-ราชวิถีนั้นเริ่มจากสี่แยกศรีนครพิงค์ไปถึงหลังที่ว่าการอำเภอเมือง  ทางและถนนจักรยานให้สวนกลับได้ในถนนจราจรทางเดียว(Contraflow bikelane)มีใช้กันในหลายประเทศแล้ว ในอินโดนีเซียมีในเมืองยอคยากาตา และในเว็บไซด์จะพบในประเทศเยอรมัน อังกฤษ และในสหรัฐอเมริกา แต่ในเมืองไทยจะเริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นเมืองแรก โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็มีวิสัยทัศน์..ที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไร้เครื่องยนต์ซึ่งเป็นผู้เสียสละให้แก่บ้านเมืองเพราะไม่ปล่อยมลพิษและช่วยประเทศประหยัดพลังงาน ด้วยการมีทางจักรยานพิเศษและถนนจักรยานให้รถและล้อเข็นไร้เครื่องยนต์เดินทางสวนกลับได้ในถนนจราจรทางเดียวได้อย่างปลอดภัยในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๔๗เป็นต้นไป
                  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS