ความคืบหน้าการเปิดเส้นทางรถถีบนำร่องในเชียงใหม่

              หลังจากการประชุมสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขจราจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงานและการลดโลกร้อน” ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ที่โรงแรม บี พี ซิตี้ เชียงใหม่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และมีการสาธิตการขับขี่รถถีบขึ้น-ล่องในถนนราชมรรคา ระหว่างช่วงแยกพุทธิโสภณกับแยกไปรษณีย์พระสิงห์ ด้วย ต่อมาสำนักวิชาการพลังงานฯ ได้ทำสรุปข้อเสนอความต้องการของประชาชนเชียงใหม่ ประเด็น“เส้นทางจักรยานทางเลือกในการเดินทาง”  ถึง พล.ต.ต. สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บังคับการ ตร.ภ.ชม. คนใหม่ ผ่านนายตำรวจสารวัตรที่ส่งมาร่วมสังเกตการณ์และบันทึกวิดีโอการสาธิตปั่นรถถีบครั้งนั้น   และต่อมา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552  เวลา 9.30 น. ผู้บังคับการฯ ได้มอบหมายนโยบายสนับสนุนการเปิดเส้นทางรถถีบนำร่อง ให้ รอง ผกก.จร.ชม. พ.ต.ท.ดอย  วงค์พุ่ม และสารวัตรจราจรเขตเหนือและเขตใต้ มาประชุมหารือการดำเนินการเปิดเส้นทาง 3 สาย ที่ อจร.ชม.เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วตั้งแต่กันยายน 2547  ที่กองบังคับการ ตร.ภ.ชม.โดยมีนายสุดชาย กรรณกุลสุนทรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  นายไพบูลย์ จิตรมณีวรรณ วิศวกรสำนักวิชาการพลังงานภาค 10  ศ.เฉลิมพล แซมเพชร ประธานภาคีคนฮักเชียงใหม่และนายบัณรส บัวคลี่  ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ ประธานชมรมรถถีบวันอาทิตย์ ชม. และนายกฤษดา กำแพงแก้ว จากชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่-สารภี            
                การประชุมหารือครั้งนี้สรุปได้ว่า  ผู้บังคับการฯ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจะออกประกาศเส้นทางรถถีบ 3 เส้น คือ 1) ถนนลอยเคราะห์-ราชมรรคา ตั้งแต่ขัวเหล็กถึงหน้า รร.วัฒโนทัยพายัพระยะทาง 3 กม.  2) ถนนช้างม่อย-ราชวิถี จากแยกศรีนครพิงค์ ถึง ที่ว่าการ อำเภอเมือง และ 3) ถนนเจริญประเทศ จากสะพานนวรัฐ ถึงสะพานมังราย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นฝ่ายดำเนินการ ทาสี ตีเส้น และปักป้ายเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถถีบ ซึ่งจะทยอยเปิดเส้นทางแรก ในวันที่ 6 เมษายน 2552  และเพื่อให้มีการดูแลเส้นทางรถถีบที่เปิดแล้ว หรือมีการแก้ไขจุดอ่อนที่อาจจะยังมีอยู่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  จึงจะมีการตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลและดูแลเส้นทางรถถีบขึ้นด้วย         
              หากคณะทำงานประเมินผลพบว่าการเปิดเส้นทางแรกเป็นไปด้วยดี มีผู้ใช้รถถีบทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมใช้เส้นทางแรกมาก มีความสะดวกและปลอดภัย ก็จะเปิดเส้นทางถัดไป คือถนนช้างม่อย-ราชวิถี พร้อมกับให้ให้รถถีบวิ่งสองทางในซอยต่างๆที่เชื่อมโยงถนนช้างม่อย-ท่าแพ-ลอยเคราะห์ด้วย จากนั้นจะดูความพร้อมที่จะเปิดเส้นที่ 3  คือเส้นถนนเจริญประเทศให้คนเดินทางลัดจากสะพานนวรัฐถึงสะพานมังรายต่อไป
             ผลการให้นโยบายสนับสนุน “เส้นทางจักรยานนำร่อง เป็นทางเลือกในการเดินทาง” โดย ผู้บังคับการ ตร.ภ.ชม.ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีเมตตาธรรมต่อคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ ซึ่งเผชิญหน้ากับปัญหารถติด-มลพิษมาก และมีผลกระทบต่อสุขภาพของตำรวจจราจรผู้น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถนนด้วย  จึงนับว่าผู้การฯ สมัย ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนและเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่กำลังพยายามจะทำให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่-น่าเที่ยวยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาจากการไม่ขยายถนนในผังเมืองเชียงใหม่  ซึ่งคนเชียงใหม่จำนวนมากคัดค้านการขยายถนนตามประกาศผังเมืองอย่างกว้างขวางมาแล้ว....รายงาน โดย นิติธรรม  ล้านนา  ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่.

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS