ลำดับการดำเนินการเส้นทางจักรยานเชียงใหม่

ลำดับการดำเนินการเส้นทางจักรยานเมืองเชียงใหม่

1. ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2548
   1.1 หนังสือเชิญประชุม อจร.จ.ชม. 13 ต.ค 47
   1.2 วาระการประชุม
   1.3 รายงานการประชุม อจร.จ.ชม. 13 ก.ย 47
                    หน้า 1, หน้า 2, หน้า 6, หน้า 7, หน้า 8


2. การดำเนินการร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี 2548
   2.1 สำเนาหนังสือเทศบาลฯ ถึง ผบก.ตร.ชม.
                  หน้า 1หน้า 2
   2.2 สำเนาหนังสือเทศบาลฯ ถึง ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
   2.3 สำเนาติดต่อกับ ผบก.ตร.ชม. ผ่านทางอีเมลล์

3. ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2548
   3.1 หนังสือแจ้งมติ อจร.จ.ชม. ให้ดำเนินการ
   3.2 มติที่ประชุม
   3.3 รายงานการประชุม อจร.จ.ชม. 16 พ.ย 48
                   หน้า 1, หน้า 2

4. ประชุมการจัดทำเส้นทางจักรยาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   4.1 หนังสือเชิญประชุม 31 ส.ค 49
   4.2 วาระการประชุมเส้นทางจักรยาน 31 ส.ค 49
   4.3 หนังสือแจ้งผลประชุม 31 ส.ค 49  
   4.4 ผลการประชุม 31 ส.ค 49


5. ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2550 ให้ดำเนินการ
   5.1 รายงานการประชุม อจร.จ.ชม. 23 ม.ค 50
                   หน้า 1, หน้า 2, หน้า 3

6. ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2550 ติดตามการดำเนินการ
   6.1 รายงานการประชุม อจร.จ.ชม. 6 ก.พ 50
                   หน้า 1, หน้า 2

7. หนังสือแจ้งข้อขัดข้องจาก ผบก.ตร.ชม
   7.1 หนังสือจาก ผบก.ตร.ชม. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
   7.2 หนังสือจาก อจร.จ.ชม แจ้งความเห็นจากผู้การ บรรฑป สุคณธมาณ ถึง ชมรมฯ

8. เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ขอเข้าพบ ผบก.ตร.ชม.
   8.1 หนังสือขอพบผู้การ บรรฑป 13 มี.ค 50
   8.2 หนังสือตอบรับนัดจาก ผบก.ตร.ชม. 21 มี.ค 50
   8.3 หนังสือขอเชิญ ผบก.ตร.ชม. ร่วมพัฒนาเส้นทางจักรยาน 19 เม.ย 50

9. ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2550
   9.1 หนังสือเชิญประชุม อจร.จ.ชม. 9 ส.ค 50
   9.2 วาระการประชุม 
   9.3 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาทางลัดช้างคลาน-เจริญประเทศ 27 ส.ค 50
   9.4 รายงานการะประชุม อจร.จ.ชม. 9 ส.ค 50
                   หน้า 1, หน้า 2

10. หนังสือจาก ผบก.ตร.ชม.ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 21 ส.ค 51
          หน้า 1หน้า 2


11. ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2551
    11.1 หนังสือแจ้งรายงารการประชุม อจร.จ.ชม. 21 ก.ค 51
    11.2 รายงานการะประชุม อจร.จ.ชม.21 ก.ค 51

12. การขอใช้จักรยานในสวนราชพฤกษ์ (พืชสวนโลกเดิม)
     12.1 หนังสือเสนอให้ใช้จักรยานในงานพืชสวนโลก
     12.2 หนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     12.3 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการให้ใช้จักรยานได้ในงานราชพฤกษ์ 2549

13. เส้นทางจักรยานนำร่อง และระบบจราจรที่เกี่ยวข้อง
     13.1 แผนที่เส้นทางจักรยานนำร่องและที่ตำรวจเสนอ
     13.2 ตัวอย่างระบบการจราจรในเส้นทางจักรยานนำร่อง
     13.3 เส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนลอยเคราะห์-ราชมรรคา
     13.4 เส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนช้างม่อย-ราชวิถี
     13.5 เส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนเจริญประเทศ-ช้างคลาน
     13.6 เครื่องหมายและป้ายจราจรในเส้นทางจักรยาน
    
13.7 หลักการยุทธศาสตร์เส้นทางจักรยานเมืองเชียงใหม่ 
 

14. หลักการวางแผนเส้นทางจักรยาน ของ ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์

15. ตัวอย่างของการยกเว้นให้จักรยานสวนเข้าถนนจราจรทางเดียว ที่แม่สะเรียง

16. ข้อกฎหมายที่ใช้สนับสนุนการมีเส้นทางจักรยานและระบบจราจรที่ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานได้
17. ความคืบหน้าการเปิดเส้นทางรถถีบนำร่องในเชียงใหม่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS