ตัวอย่างที่มีการให้จักรยานวิ่งได้สองทาง ในถนนจราจรทางเดียว

ใน อ.แม่สะเรียง ยังไม่มีการเปิดเส้นทางจักรยาน แต่ตำรวจก็ กำหนดให้ถนน 1194 จากหน้าวัดจองคำเป็นถนนทางเดียว
สำหรับรถยนต์ แต่ยกเว้นให้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์วิ่งสวนกับรถยนต์ได้ จึงใช้พิสูจน์ได้ว่า การให้จักรยานวิ่งสวนทางได้ในถนนจราจรทางเดียวในเชียงใหม่ไม่ผิดกฎหมายแน่นอน !!!

ดูภาพประกอบคลิกที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS