วิธีทดสอบความฟิตของร่างกาย

                             วิธีทดสอบความฟิต                 

                                                    ....... สมัย  ตางจงราช*

          การออกกำลังกายตามหลักที่กล่าวมาแล้วในเรื่องก่อนนี้ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีความแกร่ง หรือร่างกายมีความฟิตต่างกันไป  คนออกกำลังกายมากร่างกายก็มีความฟิตมากและท่านสามารถทดสอบความฟิดได้ 2 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1 

1)    หาเส้นทางเรียบยาว 3 ไมล์ (4.8 กม.) หรือทางเรียบวงกลมรอบละ 1 ไมล์ (1.6 กม. )  ขี่จักรยาน 3 รอบ

2)    อย่ากินอาหารก่อนทดสอบ 2 ชั่วโมง  หลีกเลี่ยงการซ้อมหนักก่อนทดสอบ 1 วัน เลือกวันที่อากาศดี ลมไม่แรง  เลือกเวลาที่ชอบ

3)    อบอุ่นร่างกาย หรือยืดก่อน

4)    ขี่ระยะ 3 ไมล์  ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้  ใช้ความเร็วสม่ำเสมอแล้วจดเวลาไว้  แล้วดูผลตามตาราง

 

เพศ

เวลาที่ทำได้

ความฟิต

หญิง

น้อยกว่า        11         นาที

                   12-15    นาที

                   15         นาทีขึ้นไป

ฟิตมาก

ปานกลาง

ต่ำกว่าเกณฑ์

ชาย

น้อยกว่า        8           นาที

                   9 – 12    นาที

                   13          นาทีขึ้นไป

                   15          นาทีขึ้นไป

ฟิตมาก

ปานกลาง

ต่ำกว่าเกณฑ์

เลิกแข่งขันได้

 วิธีที่  

ก่อนลุกจากเตียงนอนตอนเช้า  ให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางมือขวาแตะท้องแขนซ้ายบริเวณเส้นกำไลข้อมือ  จะรู้สึกว่าชีพจรเต้นตุบ ๆ จับเวลาใน 1 นาที ว่าได้เท่าไร แล้วดูตามนี้  :-

                    40 – 60  ครั้ง / นาที           ความฟิตดีเยี่ยม

                    61 – 70  ครั้ง / นาที           ความฟิตดี

                    71 – 85  ครั้ง / นาที           ความฟิตพอใช้

                   101          ครั้ง / นาที         ผิดปกติ (ควรพบแพทย์ !)

 

*อดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัยและสิ่งแวดล้อมเขต 7 อุบลราชธานี

-------------------------------

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS