การขี่จักรยานเป็นขบวนไปทัศนศึกษา

การขี่จักรยานเป็นขบวนไปทัศนศึกษา

สำหรับครูและนักเรียน

ช่วงเวลาพฤศจิกายน-สิ้นกุมภาพันธ์ เชียงใหม่ปลอดฝนและอากาศไม่อบอ้าวแม้ในเวลาบ่าย โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเพื่อการเรียนรู้ในโครงการการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้รถจักรยานในเชียงใหม่ กับชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่..โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กำลังจัดทำกำหนดการพานักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันหลายแห่ง จึงถือโอกาสแนะนำเทคนิคการขับขี่และกติกามารยาทสำหรับการไปทัศนศึกษาสำหรับครูและนักเรียนด้วยกันอย่างอบอุ่นและปลอดภัย

ในระยะแรกที่ออกไปทัศนศึกษาด้วยจักรยานในระยะใกล้หรือไกล การขี่เป็นขบวนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม..ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเชียงใหม่รู้สึกว่านักเรียนหรือผู้ที่ร่วมขี่ทั้งหมดนั้นมีความน่ารักน่าเอ็นดู จะหยุดให้ทางแก่ขบวนด้วยความชื่นชมและเต็มอกเต็มใจ รวมทั้งอยากให้ลูกหลานของตนมีโอกาสเช่นนั้นด้วย และโรงเรียนที่นำไปทัศนศึกษาจะกลายเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นๆ จึงมีกติกาหรือกฎจราจรที่ควรปฏิบัติเมื่อขี่จักรยานเป็นกลุ่มหรือเป็นขบวนใหญ่ ดังต่อไปนี้

· เทคนิคการขับขี่ในขบวน

1) เตรียมพร้อมจักรยานให้เป็นขบวนเรียงหนึ่งหรือสองตั้งแต่ก่อนออก

2) ขึ้นคร่อมตัวถังจักรยาน มือจับแฮนด์ทั้งสองข้าง รอสัญญานออก

3) วางเท้าถนัดข้างหนึ่งบนบันไดปั่นระดับ ๓ หรือ ๙ นาฬิกาเพื่อเตรียมกดปั่น

4) เมื่อทุกคนพร้อมก็ออกตัวด้วยการกดเท้าลงบนบันไดพร้อมกับยกตัวถอยขึ้นนั่งบนอาน การออกตัวเช่นนี้ใช้ได้ดีในท้องถนนที่มีการจราจร ซึ่งต้องหยุดและไปในขณะเดินทางบ่อยๆ

5) ขณะจับแฮนด์ วางนิ้วที่ไม่ได้จับแฮนด์แตะอยู่บนคันเบรค..ให้พร้อมชะลอหรือหยุดได้ทันต้องการ ตลอด เวลาในขณะขับขี่

6) รักษาระยะห่าง ๑ ๑.๕ เมตรจากคันหน้าของเราอย่างสม่ำเสมอ(มีระยะเบรคปลอดภัยเพื่อชะลอ หรือไม่ให้จ่อชิดท้ายคันหน้าเกินไป..ขี่เร็ว ก็ห่างมาก ขี่ช้าก็ห่างน้อย ถ้าห่างมากเกินไปจะถูกรถอื่นหาจังหวะแซงและแทรกเข้ามาในขบวน ส่วนที่ถูกแซงจะรับไอเสีย หรือถูกบังไม่ เห็นขบวนส่วนหน้า และเสียขบวนได้เมื่อส่วนหน้าเปลี่ยนเส้นทาง)

7) ถ้าไปพร้อมกันทั้งห้องเรียน ๕๐ คน เป็นขบวนแถวตอนเรียงสอง ขบวนจะมี ๒๕ ตอนและยาวประมาณ (๒๔ x ๑.๕) + (๒๕ x ๒) = ๓๖ + ๕๐ = ๘๖ เมตร ซึ่งถือว่ายาวมาก

8) ถ้าไปพร้อมกัน ๑๐๐ คน(ในกรณีที่ชวนกันเอารถจักรยานจากบ้านมาร่วมใช้เองด้วย) ควรแบ่งออกเป็นสองขบวนเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป ระหว่างขบวนห่างกันประมาณ ๒๐ เมตรเพื่อให้โอกาสรถของผู้ร่วมใช้ทางอื่นๆ หาจังหวะแซงขึ้นไปได้

· กติกามารยาทของการขี่จักรยานเป็นขบวน

1) ขี่ไม่เร็วเกินไป ด้วยความเร็วสม่ำเสมอทุกคน

2) ขี่เป็นขบวนแถวตอนเรียงหนึ่งหรือสองให้เหมาะกับความกว้างของถนน(ให้รถอื่นสวนได้ หรือแซง ได้โดยไม่เบียดแทรกเข้ามาร่วมอยู่ในแถวของขบวน)

3) ไม่ขับขี่แซงออก-แซงเข้าตัดหน้าเพื่อนด้วยกันเองในขบวน เพราะอันตรายจากการเฉี่ยวกันล้มเองเป็นพรวนในขบวนมีมากกว่าขับขี่ตามลำพัง

4) ขับขี่ตามกฎจราจร หยุดและขยับเข้าชิดกันเมื่อติดไฟแดง ครั้นไฟเขียวแล้วให้เร่งออกเพื่อให้ผ่านไฟเขียวได้ทั้งขบวน ถ้าถนนกว้างอาจต้องเว้นช่องให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ถ้ามีป้ายบอกให้รถเลี้ยวซ้ายไปได้ในขณะที่เรารอไฟเขียวเพื่อจะตรงไป

5) หากขบวนที่เหลือยังติดไฟแดงอยู่ ให้ส่วนที่พ้นไฟเขียวไปแล้วชะลอหรือไปหยุดรอข้าง หน้า เพื่อไปทันกันทั้งขบวนได้เหมือนเดิมและเกิดความอบอุ่นใจแก่ทุกคนที่ไปด้วยกัน

6) ต้องออกไปให้พ้นผิวทางจราจร..เมื่อไหร่ก็ตามที่จะหยุดรถ เพราะรถเสียหรือเพื่อรอคนอื่น ๆ และเมื่อเริ่มขี่ต่อไป ผู้ขี่จักรยานทุกคนจะต้องระวังและให้ทางแก่รถบนถนนก่อนจะขี่ออกไปในถนนเพื่อเดินทางต่อ

๐ ต้องรู้กัน(รู้คนและรู้ใจ)

1) ผู้นำทางหรือกำกับขบวนควรชี้แจงให้ทุกคนรู้เส้นทางที่จะไปยังจุดหมาย และรู้ว่าจะผ่านทางแยกและมีไฟจราจรอยู่ช่วงใด

2) กำหนดให้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้ขับขี่นำทาง ใครอยู่ท้ายขบวนก่อนออกเดินทาง

3) ควรรู้ว่าใครอยู่หลังเรา และใครอยู่หน้าเราตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง เพื่อดูแลกันและกัน

4) ทุกคนต้องรู้ใจกัน(จากการชี้แจงต่างๆก่อนออกขบวนในระยะแรกๆ)ว่าคนหน้าส่งสัญญานสื่อสารอะไร เช่นเมื่อจะเปลี่ยนเส้นทางจะให้สัญญานมือเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หยุด หรือให้สัญญานนิ้วพร้อมตะโกนบอกให้เรียงเดี่ยวเมื่อเข้าถนนแคบหรือเรียงสองเมื่อถนนกว้างขึ้น หรือบอกให้หลบหลุม สิ่งกีดขวาง หรือน้ำ..ด้านซ้ายหรือขวา รวมทั้งคอยฟังว่าคนตามหลังส่งข่าวอะไร(ยางรั่ว โซ่หลุด มีของตกหล่นหรือเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ)

5) เมื่อขี่ตามทางโค้ง ถนนแคบ ๆ หรือขี่จักรยานเรียงกัน 2 คัน ผู้ที่ขี่อยู่หลังสุดควรจะบอกให้คนอื่น ๆ รู้ว่ามีรถมาด้านหลัง และผู้อยู่ด้านหน้าก็ต้องบอกเตือนถึงรถที่มาจากด้านหน้า..จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งขบวนให้ระมัดระวังตัวได้ดีและมีความปลอดภัย

6) เมื่อเข้าใกล้ทางแยกที่มีเครื่องหมายให้ทางหรือหยุดผู้ขี่นำจะต้องให้สัญญานมือบอกให้ช้าลงหรือหยุด

******************

 

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS