ขี่จักรยานเป็นกลุ่ม

                              การขี่จักรยานเป็นกลุ่ม

ประชุมพร สัตโยภาส...แปลจาก “http://www.seattlebicycle.com/rides/articles/group_riding.html”

การขี่จักรยานเป็นกลุ่มเป็นกิจกรรมที่สนุกที่สุดอย่างหนึ่ง การขี่จักรยานกับเพื่อนอย่างช้า ๆ และปลอดภัยสนุก แต่ก็มีกติกามารยาทหรือกฎจราจรที่ควรปฏิบัติเมื่อขี่จักรยานเป็นกลุ่มใหญ่

  ต้องเดาใจกันได้

การขี่จักรยานเป็นกลุ่มใหญ่ต้องทำให้ผู้อื่นรู้เจตนาได้ดีกว่าการขี่จักรยานตามลำพัง คนอื่นๆ ในกลุ่มมักจะเข้าใจว่าคุณจะขี่ตรงไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ด้วยความเร็วคงที่ นอกจากว่าคุณจะให้สัญญาณเป็นอย่างอื่น

  ให้สัญญาณ

โดยการให้มือหรือคำพูดเพื่อให้ผู้ร่วมกลุ่มและผู้ใช้ถนนคนอื่นเข้าใจ สัญญาณมือเพื่อการเลี้ยวหรือหยุดมีดังนี้     

ยื่นมือซ้ายตรง                                - สัญญาณเลี้ยวซ้าย

ยื่นมือซ้ายคว่ำมือลง                         - สัญญาณให้ช้าลงหรือหยุด

ยื่นมือขวาตรงๆ หรือยกมือซ้ายขึ้น         - เลี้ยวขวา

  การเตือน 

เตือนผู้ร่วมขี่จักรยานที่อยู่ด้านหลังเมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางหรือความเร็วโดยการตะโกนบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา นอกเหนือจากการให้สัญญาณมือ ผู้นำกลุ่มควรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าจะเลี้ยวก่อนที่จะเข้าถึงทางแยกเพื่อคนขี่ในกลุ่มคนอื่น ๆ จะมีเวลาพอที่จะเตรียมตัวที่จะเลี้ยวได้อย่างถูกวิธี

  เปลี่ยนที่อย่างถูกวิธี 

ปกติรถที่แล่นช้าจะอยู่ทางซ้าย ดังนั้นเมื่อต้องการแซงควรจะแซงด้านขวาเท่านั้น และบอกให้เขารู้ตัวว่า การบอกว่า ผมอยู่ทางขวาครับถ้าต้องการแซงซ้ายจะต้องบอกดัง ๆ ว่า อยู่ทางซ้ายเพราะเป็นทางแซงที่ไม่ปกติ

  เตือนภัยต่างๆ  

เมื่อขี่จักรยานเป็นกลุ่ม ผู้ขี่จักรยานมักจะมองไม่เห็นถนนข้างหน้า จึงจำเป็นที่จะต้องบอกเตือนถึงอันตรายต่าง ๆ เช่น หลุม เศษแก้ว ทางโรยกรวด ทางไม่เรียบ ฯลฯ ควรจะเตือนโดยใช้มือชี้ซ้ายหรือขวา แล้วตะโกนบอก เช่น หลุม” “เนินฯลฯ ทุกคนในกลุ่มควรจะรู้ถึงอันตรายเหล่านี้ แต่ไม่ใช่จะร้องตะโกนกันทุก ๆ คน

  ระวังรถที่มาจากด้านหลัง 

แม้ว่าจะขี่จักรยานอยู่บนถนนอย่างถูกต้อง แต่ก็จะดีมากหากรู้ว่ามีรถแล่นมาจากด้านหลัง เนื่องจากคนที่ขี่อยู่ด้านหน้าจะไม่เห็นรถที่มาจากด้านหลัง ดังนั้นผู้ที่ขี่อยู่หลังสุดควรจะบอกให้คนอื่น ๆ รู้ว่ามีรถมาด้านหลัง เมื่อขี่ตามทางโค้ง ถนนแคบ ๆ หรือขี่จักรยานเรียงกัน 2 คัน และการบอกเตือนถึงรถที่มาจากด้านหน้าจากผู้อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นประโยชน์มาก

  ระวังที่ทางแยก 

เมื่อเข้าใกล้ทางแยกที่มีเครื่องหมายให้ทางหรือหยุด ผู้ขี่นำจะต้องพูดให้ ช้าลงหรือ หยุดเพื่อให้ผู้ตามมาได้มีเวลาลดความเร็วลง เมื่อขี่รถผ่านทางแยก บางคนมักจะบอกผู้อื่นว่า ถนนว่างหากไม่มีรถสวนมาก แต่นั่นเป็นการปฏิบัติที่อันตรายมาก เพราะทำให้คนอื่น ๆ ขี่ตามคนขี่นำ ปล่อยให้คนอื่นคิดแทนตน ผู้ขี่จักรยานทุกๆ คนจะต้องเป็นคนดูเองให้แน่ใจว่าถนนว่างจริง ๆ

  เว้นช่องเผื่อรถอื่น 

เมื่อขี่จักรยานขึ้นเขาหรือหากถนนแคบ ทำให้กีดขวางรถที่วิ่งเร็วกว่า ให้เว้นช่องว่างไว้สำหรับรถ ระยะรถจักรยาน 3-4 คัน ผู้ขับรถยนต์จะได้มีโอกาสแซงจักรยานเป็นระยะๆ และผ่านกลุ่มจักรยานไปได้ โดยปลอดภัย

  เมื่อหยุดรถ 

ต้องออกไปให้พ้นผิวทางจราจร เมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดรถ   เพราะรถเสียหรือเพื่อรอคนอื่น ๆ ออกไปหยุดอยู่นอกผิวจราจรและเมื่อเริ่มขี่ต่อไป ผู้ขี่จักรยานทุก ๆ คนจะต้องระวังและให้ทางแก่รถบนถนนก่อนจะขี่ขึ้นไปบนถนน

  ขี่เรียงเดี่ยวหรือคู่ 

การขี่จักรยานควรจะขี่เดี่ยวหรือขี่คู่กันตามความเหมาะสมของลักษณะถนนและการจราจรและตามกฎจราจร    ในสหรัฐฯ  รัฐต่าง ๆ มีกฎจราจรอนุญาตให้พาหนะเล็ก ๆ เช่น จักรยาน หรือ จักรยานยนต์ ขี่คู่กันได้ในช่องทางจราจร แต่แม้ว่าการขี่คู่กันเช่นนั้นถูกต้องตามกฎจราจร มารยาทของการใช้รถใช้ถนนก็คือ จะต้องขี่เรียงเดี่ยวเมื่อมีรถยนต์พยายามแซง หากช่องทางจราจรนั้นกว้างพอที่จะให้รถยนต์แซงได้อย่างปลอดภัย  

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS