ขี่จักรยานบนถนนอย่างไร

จะขี่จักรยานบนถนนอย่างไร

(How to ride in traffic)

                                               ประชุมพร สัตโยภาส...แปลจาก “http://www.gov.edmonton.ab.ca/transportation_streets/transport_planning/bicycle/bicycle_safety.html”

ขี่ตรงไหน

        ตามกฎจราจร ผู้ที่ขับขี่ช้า ๆ จะต้องอยู่ทางซ้ายสุดและจะต้องให้ทางแก่พาหนะที่เร็วกว่า เพื่อความปลอดภัย ผู้ขี่จักรยานจึงควรจะขี่อยู่ใกล้ขอบถนนด้านซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เว้นแต่เมื่อต้องการจะเลี้ยวขวา หรือเมื่อขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าพาหนะอื่น

เมื่อจะไปทางตรง

        ขี่เป็นเส้นตรงห่างจากขอบถนน ประมาณ ½ เมตร เพื่อกันอันตรายจากขอบถนนและใช้เลนซ้าย

เมื่อมีรถจอด

        ให้ขี่เป็นเส้นตรงห่างจากที่จอดรถประมาณ 1 เมตร เผื่อเวลาประตูรถเปิด อย่าขี่เข้า ๆ ออก ๆ ตามแนวระหว่างรถที่จอดอยู่ ให้ขี่เป็นเส้นทางตรง ๆ

การครองถนน

        เมื่อถนนแคบกว่าที่จะให้จักรยานและรถยนต์ใช้ร่วมกัน จะต้องขี่จักรยานกลางถนน การครองถนนจะปลอดภัยกว่าขี่ใกล้ ๆ ขอบถนน เพราะหากผู้ขี่จักรยานขอบถนน คนขับรถยนต์อาจจะพยายามแซงแม้ว่าทางจะแคบ บนถนนซึ่งใช้ความเร็วสูง ไม่ควรจะใช้วิธีขี่จักรยานกลางเลนแม้ว่าทางจะแคบ

ทางแยก

        ตามสถิติจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับจักรยานโดยมีรถยนต์มาเกี่ยวข้อง มักจะเกิดตามทางแยก ผู้ขี่จักรยานต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญญาณจราจร กฎ 4 ข้อเพื่อให้ข้ามทางแยกได้ปลอดภัย คือ

1.    ระวังรถที่เลี้ยวข้ามทางที่คุณใช้ และพร้อมที่จะหลบ

2.    พยายามเข้าสู่ทางแยกข้างก่อนหรือข้างหลังรถยนต์ อย่าแซงซ้าย ถ้าคุณเข้าทางแยกข้าง ๆ รถยนต์ อาจจะมองไม่เห็นสัญญาณเลี้ยวของรถนั้นและคนขับรถอาจจะมองไม่เห็นจักรยาน

3.    ดูสัญญาณจราจรให้ดีและพร้อมที่จะหยุดถ้าหากคุณยังไม่ได้เข้าทางแยก

4.    ต้องระวังคนข้ามถนนเมื่อขี่รถผ่านทางม้าลาย

๐ การเลี้ยวขวา

        วิธีเลี้ยวขวา 3 วิธีที่ควรทำ

1.    ใช้ทางม้าลาย จูงจักรยานข้ามทางม้าลาย นักจักรยานที่เก่ง ๆ ก็ใช้วิธีนี้ในบางคราว ขึ้นกับสภาพการจราจร

2.    ขี่จักรยานข้ามทางแยกไป ลงจากจักรยานแล้วหันหัวจักรยานกลับ แล้วขี่ไปทางที่ต้องการ

        3. เลี้ยวไปตามกระแสการจราจร ปกติวิธีนี้จะสะดวกที่สุด

            นอกจากเมื่อการจราจรติดขัด จะไม่สามารถเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนที่จะเลี้ยว ต้องให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวาและเข้าไปอยู่ในเลนขวาสุดก่อนจะเลี้ยว ห้ามเลี้ยวขวาจากทางซ้ายสุดของถนนเป็นอันขาด

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS