ใช้จักรยานอันตรายจริงหรือ??

คนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน..ใครอันตรายกว่ากัน ?

.....นิรันดร โพธิกานนท์

เมื่อคนเราออกจากบ้านไปในท้องถนน ย่อมมีอันตรายอยู่ทั่วไปเป็นสัจธรรม บทความจาก ECF(European Cyclist Federation)เรื่องหนึ่งระบุว่า คนเราได้รับบาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุต่างๆในท้องถนนอยู่เสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยยวดยานต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยกันแล้ว จะเห็นว่าการใช้จักรยานไม่ได้มีอันตรายมากมายอย่างที่คน(ซึ่งไม่ค่อยได้ขี่จักรยาน)เข้าใจกัน

ตามความเป็นจริง..ทั้งผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้าต่างก็เสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุจากสิ่งเดียว กัน คือ ยานยนต์ต่างๆในท้องถนนนั่นเอง ทางเดียวที่จะลดอุบัติเหตุจากยานยนต์ได้ ก็คือ การแก้หรือควบคุมปัญหาให้ถูกประเด็น ได้แก่การควบคุมความเร็วและการเข้มงวดกับการขับขี่ด้วยพฤติ กรรมเสี่ยงของผู้ใช้ยานยนต์ รวมทั้งเข้มงวดกับการดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังขับ บางคนแก้เกี้ยวว่าการขับรถทำให้ความสามารถในการดื่มแอลกอ ฮอล์ลดลง

ข้อมูลในประเทศอังกฤษปี ๑๙๘๗-๙๑ ระบุว่า ผู้บาดเจ็บทางสมองและตายจากอุบัติเหตุจราจรจำแนกออก เป็น ผู้ขับขี่รถยนต์ ๔๐.๕% คนเดินเท้า ๓๙.๑% คนขับขี่มอเตอร์ไซด์ ๑๑.๙% และเป็นผู้ใช้จักรยานเพียง ๘.๕%

บทความนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าคนเดินเท้าตาย๗.๐๔% ในขณะที่ผู้ใช้จักรยานตายเพียง๔.๓๙% ในจำ นวนผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรด้วยกัน..เมื่อดูข้อมูลเปรียบเทียบการตายจากอุบัติเหตุทางจราจรในประเทศสเปน(Anuario Estadstico de Accidentes, 1997. Ministerio del Interior, Madrid, Spain.)

บทความที่นำมาเสนอนี้น่าจะให้บทเรียนว่า บ้านเมืองเรา..ควรใช้นโยบายที่เน้นให้ผู้ใช้ยานยนต์ต้องเป็นผู้ดูแลคนใช้รถใช้ถนนอื่นๆทุกฝ่าย เป็นสำคัญ คนเดินเท้าซึ่งใช้สิทธิพื้นฐานต่ำที่สุดที่มนุษย์พึงมี..ควรได้รับการดูแลเมื่อจะข้ามและในขณะข้ามถนนมากที่สุดจากทุกฝ่าย และผู้ใช้จักรยานควรได้รับการดูแลให้ทางจากผู้ใช้ยานยนต์ทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ บทเรียนสำหรับผู้ปกครองที่น่านำไปใช้กับบุตรหลานก็คือ ถ้าเดินทางระยะใกล้ หรือภายใน ๕-๑๐ กม.แล้ว สนับสนุนหรือยอมให้ลูกใช้จักรยานไปเรียนจะปลอดภัยกว่าใช้มอเตอร์ไซด์..ทั้งในแง่อันตรายจากอุบัติเหตุและจากยาเสพติด(เพราะห่างบ้านไปกับเพื่อนที่ใจถึงและใจแตก) ถ้าท่านขับรถเองไม่ค่อยดีนัก ..ก็มักจะคิดว่าคนอื่นก็ขับรถไม่ดีเหมือนกัน แล้วใช้เป็นเหตุผลที่จะต้องใช้รถยนต์ส่ง-รับลูกไปเรียน ทั้งๆที่ลูกควรช่วยตัวเองได้แล้ว.

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS