นโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานเสนอรัฐบาล..ฉบับเต็ม

นโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สนับสนุนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอรัฐบาล ผ่านรองนายกรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒศิริธรรม วันที่ 26 ก.ค. 50 ในเวทีเสวนาเครือข่ายภาคีฮักเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำนโยบายฉบับเต็ม เปิดอ่านคลิกที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS