เชิญร่วมกันดูแล-ให้ทางผู้แก่ผู้ใช้จักรยาน

               เชิญร่วมกันดูแล-ให้ทางแก่ผู้ใช้จักรยาน              

 

takecarelogo


          ทุกวันนี้เมืองเชียงใหม่ของเรามีรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นมากมาย  เพราะเมืองเชียงใหม่ไม่มีรถประจำทางสาธารณะที่เชื่อมโยงรับส่งคนให้ถึงที่หมายได้ตรงเวลาในราคาที่ยุติธรรม คนเชียงใหม่ที่พักอาศัยนอกเมืองและในเมือง ขาดทางเลือกจำเป็นต้องใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนตัวเดินทางจากบ้านไปทำงานและส่ง-รับลูกหลานไปเรียนกันจำนวนมาก เพราะเห็นว่าสะดวกแต่ก่อให้เกิดปัญหารถติด-มลพิษมากและไม่มีที่จอด ปัจจุบันคนเชียงใหม่เพียงร้อยละ ๙-๑๐ ของที่เดินทางแต่ละวันเท่านั้น เป็นผู้ใช้รถสี่ล้อแดงในเขตเมือง

           ข้อมูลการเดินทางในชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่ ได้แก่นักเรียน..นักศึกษาอาชีวะ-มหาวิทยาลัย และของคนทำงานอายุต่ำกว่า ๖๐ ปีบ่งชี้ว่าประมาณร้อยละ ๖๕ เป็นการเดินทางในระยะใกล้ไม่เกิน 5 กม. ซึ่งคนสามารถใช้จักรยานได้สบายถ้ารู้สึกว่าปลอดภัย เฉพาะนักเรียนนั้นผู้ปกครองขับรถยนต์ไปส่งและรับที่โรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ ๒๘-๓๓ นอกนั้นไปกับรถรับจ้าง รถจากหน่วยงานและรถมอเตอร์ไซด์  การใช้รถจักรยานและเดินเท้ามีอยู่บ้างเล็กน้อย  จากการสอบถามนักเรียนในคราวเดียวกันทราบว่าร้อยละ ๕๙ คิดว่าการใช้จักรยานยังไม่ปลอดภัย แต่นักเรียนร้อยละ ๘๕ เห็นว่าจะปลอดภัยถ้ามีทางจักรยานที่เหมาะสม และร้อยละ ๕๖ เห็นว่าจะมีความปลอดภัยถ้าสร้างสำนึกการร่วมดูแลผู้ใช้รถจักรยานในหมู่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย  ปัจจุบันโรงเรียนราษฎร์และโรงเรียนเทศบาลจำนวน ๘ แห่งได้เข้าร่วมโครงการจักรยานโรงเรียน กับโครงการการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้รถจักรยานในเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เพื่อร่วมทุนกันจัดซื้อจัดหาจักรยานสำหรับฝึกอบรมการใช้รถจักรยานอย่างถูกกฎจราจรและหลักการขับขี่ที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นแห่งละ ๔๐-๕๕ คัน และคาดว่าจะถึง ๑๐ โรงเรียนต่อปี ซึ่งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีจักรยานรวมกันถึงปีละกว่า ๕๐๐ คัน จึงคาดว่าจะพบเห็นคุณครูและนักเรียนที่มีความพร้อมขับขี่จักรยานในเวลาฝึกอบรมและไปทัศนศึกษานอกสถานที่กันเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนคนเชียงใหม่ ผู้ปกครองซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ร่วมกัน ดูแล-ให้ทาง แก่คนเดินเท้า เด็กและผู้ใช้จักรยานในทุกถนนในเมืองเชียงใหม่ให้มีความปลอดภัย และร่วมกันมีทางจักรยานในหัวใจสำหรับผู้ใช้จักรยานซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละที่จะรับมลพิษจากพาหนะอื่นๆ เพื่อลดมลพิษของตนและใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวันในระยะใกล้(๕-๑๐ กม.)  การร่วมดูแล-ให้ทางของท่าน ด้วยการชะลอและส่งสัญญานให้ทางให้ผู้ใช้จักรยานตรงไป..ก่อนที่ท่านจะเลี้ยวตัดหน้า หรือไม่ขับเบียดผู้ขับขี่จักรยานในทางตรง นอกจากจะทำให้คนเดินเท้าและผู้ขับขี่จักรยานมั่นใจและอุ่นใจยิ่งขึ้น ท่านเองจะมีความปิติในใจเองด้วยที่ได้ให้ทางแก่ผู้เสียสละทุกครั้งที่ปฏิบัติ จะทำให้มีผู้หันมาใช้จักรยานกันเพิ่มขึ้น และวันหนึ่ง..ท่านเองหรือลูกหลานของท่านจะมั่นใจแล้วก็ร่วมกันหันมาใช้จักรยานด้วย การใช้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัวที่ไม่จำเป็นมากนักจะลดลงไป  ปัญหารถติด-มลพิษมากหน้าโรงเรียนต่างๆและปัญหาที่จอดรถไม่พอในสถานที่สำคัญๆอย่างในโรงพยาบาลและในเขตรอบๆถนนคนเดินอาจจะลดลงไปได้เกินคาด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกฝ่าย.

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS