คนเชียงใหม่ยังไม่ได้รับรู้เส้นทางจักรยานที่ อจร.จ.เชียงใหม่ให้ความเห็นชอบ

                           คนเชียงใหม่ยังไม่ได้รับรู้การมีทางจักรยานใหม่..อย่างเป็นทางการ !     
                                                     …นิรันดร   โพธิกานนท์
         

             เมื่อต้นเดือน กันยายน 2547 ที่ประชุม อจร. จ.เชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบให้ทดลองทำทางจักรยานที่เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่เสนอไว้ โดยให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจจราจร และชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการในรายละเอียด ซึ่งมีเหตุผลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองนานาชาติ ควรต้องมีทางจักรยานเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางโดยจักรยานได้ด้วยความปลอดภัย คนไทยและคนเชียงใหม่ได้ประโยชน์ไปด้วยกัน         
              จากนั้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน
3 ตุลาคม 2547 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และชมรมจักรยานหลายจังหวัด   รวมทั้งผู้แทนชมรมจักรยานในเชียงใหม่ได้ร่วมกันรณรงค์ปั่นจักรยานทางไกลครั้งประวัติศาสตร์จากกรุงเทพฯ มาสนับสนุนการทำทางจักรยานในเชียงใหม่ตามที่ อจร. จ.เชียงใหม่ได้เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาทางจักรยานและถนนจักรยานอื่นๆ ที่จะมีต่อไป  คณะนักปั่นทั้งหมดรวมผู้ร่วมปั่นราว 300 คน ได้รับการต้อนรับ ณ ข่วงประตูท่าแพจาก นายกเทศ มนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการประกาศจากท่านนายกเทศมนตรีว่าจะดำเนินการจัดทำทางจักรยานตามเส้นทางโครงข่ายที่ อจร. จ.เชียงใหม่ให้ความเห็นชอบภายใน 1 พฤศจิกายน 2547 ขณะนี้ผู้ร่วมรณรงค์ทั่วประเทศที่ปั่นจักรยานมาเชียงใหม่ครั้งที่แล้วกำลังจับตาดูความมุ่งมั่นจากเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าจะทำจริงต่อไปให้สำเร็จหรือไม่ ????
         
             ในช่วงนี้ผู้รับผิดชอบฝ่ายเทคนิคของเทศบาล ได้ออกแบบทางจักรยานทางวิศวกรรมไว้แล้ว  ซึ่งต้องใช้เวลาลงรายละเอียดและเลือกวัสดุทำแนวกำกับเส้นทางให้ปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานและผู้ร่วมใช้รถอื่นที่ขับขี่มีวินัยดีด้วย  และดูเหมือนพร้อมที่จะสรุปเพื่อเสนอให้มีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรแล้ว ขณะนี้ทราบว่าได้มีการปรามาสว่า ทางจักรยานนี้จะไม่มีทางสำเร็จ และได้ฟังจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องว่าการจัดซื้อสีมาทาสีตีเส้นทางจักรยานเป็นไปด้วยความเชื่องช้าถึงเดือนมกราคม แต่เรามั่นใจว่า..ถ้าทำงานตามขั้นตอน(ที่จำเป็น)ครบถ้วนและด้วยความจริงใจ การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่-น่าเที่ยว มีลมหายใจที่สะอาดสดใสขึ้น ย่อมสำเร็จแน่นอน
!!
         
              สิ่งที่ขอเสนอแนะต่อท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ก็คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ควรลงมือประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทุกฝ่ายทราบเส้นทางจักรยานและระบบจราจรของทางและถนนจักรยานล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยก็ควรให้ทราบเส้นทางจักรยานที่ อจร. จ.เชียงใหม่ให้ความเห็นชอบไว้ หลักการที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าเทศบาลฯต้องดูแลผู้ใช้จักรยาน ซึ่งเป็นผู้เสียสละ ใช้จักรยานลดมลพิษและประหยัดพลังงานให้ขี่จักรยานด้วยความปลอดภัย ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้ว
         
             เราเคยได้รับบทเรียนมาแล้ว..เมื่อคราวที่ทำทางจักรยานสวนเข้าถนนท่าแพเมื่อปี 2542 ในสมัยที่ พ.ต.ท. ประหยัช บุญศรี เป็นรอง ผกก.เชียงใหม่ เพื่อให้คนเดินทางจากข่วงประตูท่าแพ ลัดข้ามสะพานนวรัฐได้ และให้เป็นสัญญลักษณ์ของการมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานของเมืองเชียงใหม่  แต่ปรากฎว่าเราลงมือทำทางจักรยานนั้นเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว ภายในไม่กี่วันหลังการประชุม  โดยยังไม่ทันได้ประชาสัม พันธ์ให้ประชาชนคนเชียงใหม่ทราบล่วงหน้า..ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเปิดใช้  ทำให้ผู้ใช้จักรยานซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเกิดการประจัญหน้ากันตรงปากซอยต่าง ๆ กับรถที่เลี้ยวขวาออกจากซอยฟากเดียวกันสู่ถนนท่าแพ  ท่านผู้ว่าฯประวิทย์ สีหโสภณ ในสมัยนั้นเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงสั่งระงับทางจักรยานดังกล่าว .. แต่สีและเส้นกับเครื่องหมายทางจักรยานนั้นคงค้างคาอยู่ให้นักท่องเที่ยวใช้ต่อเนื่องมานาน 33 เดือน ก่อนที่จะขูดเส้นและสีที่ตีไว้ทิ้งไปในที่สุดโดยไม่สามารถประเมินผลใดๆ
         
              ผมจึงขอเรียนท่านนายกบุญเลิศว่า เราจำเป็นต้องลงมือประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานให้ประชาชนคนเชียงใหม่ทราบทั้งผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้รถเครื่องยนต์ และตามด้วยการประชาสัมพันธ์ระบบจราจรสำหรับทางและถนนจักรยานต่อไป เรื่องอื่นๆ หรือเอกสารแนะนำผู้ใช้จักรยานนั้น เป็นรายละเอียดที่ควรดำเนินการตามหลัง การประชาสัม พันธ์นี้ ทำให้ประชาชนทั้งที่จะใช้หรือไม่ใช้จักรยานได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ก่อนลงมือทำทางจักรยาน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานเรื่องนี้ทุกฝ่าย และประชาชนที่อยู่หรือผ่านถนนซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานและถนนจักรยาน ก็จะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับรู้การมีทางจักรยานและระบบจราจรไว้ล่วงหน้า  การมีข้อคิดเห็นเข้ามาทั้งที่ชมรมจักรยานวันอาทิตย์และที่เทศบาลฯ เองเปรียบเหมือนการเสวนากับประชาชนไปในตัว ผมเห็นว่าเราเงียบอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ
!!!!!
 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS